Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Gemeenteprojecten Banen
Locatie: Eindhoven
Adres: Eindhoven
Postcode:

Start: zsm

Eind: 6 maanden (verlenging mogelijk)

Uren: 32-36 uur

Schaal 7

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

Wat doen wij

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s moeten de inwoners van Nederland beter beschermen tegen rampen en crises. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en met de mensen die hier wonen of verblijven.

VRBZO bestaat uit 3 sectoren; Bedrijfsvoering, Risico- en Crisisbeheersing en Incidentbestrijding.

De afdeling HR is een afdeling binnen de sector Bedrijfsvoering. De afdeling bestaat uit HR-advies, de HR-servicedesk en een aantal specialistische functies, zoals een corporate recruiter, een arbo-coördinator, een strategisch adviseur en de adviseur arbeidsvoorwaarden. Met het team zitten we op dit moment in een uitdagende ontwikkelfase, waarbij we de ambitie hebben een toekomstbestendige HRM afdeling neer te zetten met de visie HRM2025 als uitgangspunt.

Hoe jij bijdraagt vanuit de afdeling HRM

De Senior HR-ondersteuner is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de HR business partners en HR adviseurs en het uitvoeren van administratieve- en secretariële werkzaamheden t.b.v. de personeels- en salarisadministratie (denk hierbij aan: in-, door- en uitstroom, ziekte- en re-integratietrajecten, de gesprekscyclus, bezwaar- en beroepsprocedures en vastgestelde projecten).

· Je beantwoordt de eerstelijns vragen over de cao (CAR-UWO), arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving.

· Je signaleert verbeteringen met betrekking tot werkafspraken en processen binnen het taakveld HR Servicedesk en past deze aan.

· Je verwerkt meldingen (o.a. declaraties en ziekmeldingen) en signaleringen (o.a. personeelsaangelegenheden) in AFAS.

· Je stelt (standaard) correspondentie op en verwerkt de output van de correspondentie in de daarvoor bestemde systemen.

· Je genereert rapportages, kengetallen en signaallijsten ten behoeve van de bedrijfsvoering van verschillende afdelingen.

· Je beheert personeelsdossiers en draagt zorg voor de privacy hiervan.

Wat je van ons mag verwachten

Onze cultuur is informeel, maar professioneel. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om je functie zelfstandig uit te voeren. We stimuleren je om je kennis te verbreden, ook buiten je functiegrenzen. Je werkt samen met leuke collega’s die vol energie gaan voor hun vak.

Werken als Senior HR-ondersteuner betekent ook:

· Een dynamische werkomgeving, die je iedere dag nieuwe kansen biedt om je te ontwikkelen en vernieuwen.

· Werken met behulpzame collega’s waar je veel van kunt leren, maar die ook graag van jou willen leren.

· Een goede balans tussen werk en privé, met flexibele werktijden en werkplekken over de hele regio. Je krijgt ook de nodige faciliteiten om thuis te kunnen werken.

· Een groot netwerk aan collega’s van andere Veiligheidsregio’s, maar ook van netwerkpartners.

Voor jou heel herkenbaar

Onze missie zorg voor veiligheid past bij je. Je herkent je in de kernwaarden van de organisatie: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.

· Je werkt op basis van minimaal MBO+ werk- en denkniveau met bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van HRM.

· Je hebt tenminste 3 jaar ervaring in een ondersteunende HR-rol.

· Je hebt ervaring met het optimaliseren van werkprocessen en de inrichting van personeelssystemen. Kennis van AFAS is een pre.

· Je hebt kennis over de cao (CAR-UWO), arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving binnen de overheid.

· Je bent secuur in de uitvoering van processen, maar kan door een kritische blik ook verbetervoorstellen doen

Dus geen kandidaten die net zijn afgestudeerd aan een HRM opleiding. Er wordt juist gezocht naar een ervaren HR ondersteuner met ervaring.