Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Greenchoice
Locatie: Rotterdam
Adres: Rotterdam
Postcode:

De functie: veelzijdige HR-adviesfunctie met eigen aandachtsgebied

Als ervaren HR Business Partner vorm je een duo met de HR Adviseur. Jullie uitdaging is tweeledig:

  • Samen fungeren jullie als het eerste aanspreekpunt voor de drie bedrijfsonderdelen: Finance & Risk, IT & Data en Sourcing & Portfoliomanagement (circa 175 medewerkers, waarvan een klein deel werkzaam op onze werklocaties in Rosmalen en Nijmegen). Het gaat om teams met disciplines als Business Control, Legal, M&A, Business Intelligence, IT, Pricing, Trading & Forecasting. Je adviseert de drie directieleden en hun managementteam over hun rol als leider en treedt op als sparringpartner in alle voorkomende HR-zaken. Denk aan bezetting, functioneren, verzuim, samenwerking, ontwikkeling, etc. Je biedt proactief HR-oplossingen en ondersteunt waar passend. Je initieert activiteiten (o.a. uit de HR-jaarcyclus), bewaakt deadlines en zorgt dat de juiste acties worden ondernomen. Je ontzorgt de organisatie door ervoor te zorgen dat ‘alles loopt’. Daarnaast ben je de aanjager van verdere professionalisering, draag je bij aan organisatieontwikkeling en begeleidt je collega’s bij veranderingen in een snel ontwikkelende omgeving. Het zwaartepunt binnen de samenwerking met de HR Adviseur ligt voor jou op het strategische, tactische niveau. Kortom, onderwerpen die gaan over o.a. ‘lange termijn, complex, verschillende stakeholders en maatwerk‘. Als HR Business Partner maak jij onderdeel uit van de drie MT’s.
  • Het advieswerk wisselen jullie af met organisatiebrede HR-projecten (Greenchoice-groep). Al onze HR Business Partners zijn ‘thought leader’ op één of meerdere HR-thema’s, zoals gezondheid & veiligheid, ontwikkeling & employability en werkgeluk & werkgeversmerk. Ook jij neemt zo’n aandachtsgebied op je. Compensation & benefits is jóuw expertise. Jij krijgt dé belangrijke taak om ons beloningsbeleid en -systeem perfect te laten aansluiten bij onze organisatiestrategie. Jij bent de specialist als het gaat om o.a. functiewaardering, performance management, pensioen- en personeelsverzekeringen. Je signaleert ontwikkelingen, trends, wetswijzigingen en vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en peilt en creëert draagvlak voor vernieuwing, en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen, bedrijfsregelingen en HR-instrumenten. Daarbij neem je van A tot Z eigenaarschap: ontwerp, directievoorstel, OR advies-of instemmingstraject, communicatie en implementatie). Omdat Greenchoice en haar dochteronderneming KiesZon (samen: Greenchoice-groep) niet aangesloten zijn bij een CAO, heb je daarin alle creatieve ruimte. Voor meer complexe vraagstukken roep je de hulp in van samenwerkingspartijen als Korn Ferry en AWVN. Om nog meer snelheid te kunnen maken, verdeel je de taken logisch tussen jezelf en de HR Adviseur. In 2023 gaan jullie o.a. aan de slag met een budget voor verduurzaming voor medewerkers, het benchmarken van het salarishuis, een moderne performance dialoog én inflatie en krapte op de arbeidsmarkt i.r.t. beloning.

Je zorgt dat jouw portefeuille binnen de overkoepelende HR-strategie goed is georganiseerd en rapporteert daarover aan de HR Manager.

Trefwoorden:

,