Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Yacht
Locatie: Amsterdam
Adres: Amsterdam
Postcode:

Als privacy jurist bij onze opdrachtgever vervul je een belangrijke rol als tweedelijns juridisch adviseur. Je werk is erg dynamisch en iedere dag is anders!

Als onderdeel van het hechte privacy team adviseer je de afdelingen en de Raad van Bestuur over de uitleg en toepassing van privacywetgeving. Verder heb je een signaalfunctie richting de organisatie bij wijzigingen in het wettelijk kader. Ook adviseer je de Functionaris Gegevensbescherming en de medewerkers van Bureau Gegevensbescherming. De organisatie heeft veel verschillende wettelijke taken en verplichtingen die van invloed zijn op de gegevensbescherming. Daarbij wordt binnen het bedrijf met veel data uit verschillende bronnen gewerkt in een complex ICT-landschap. In je dagelijkse werkzaamheden spelen de privacy belangen van de burgers en collega’s een rol, maar moet ook het publieke belang worden meegewogen.

Je adviseert en ondersteunt bij gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en verwerkersovereenkomsten. Je bent benaderbaar en onderhoudt contact met de Informatiebeveiliging & Privacy-teams en andere juridische afdelingen. Ook adviseer je bij de afhandeling van complexe inbreuken in verband met persoonsgegevens en verzoeken om inzage en correctie. Verder kan je je expertise aanwenden voor advies bij aanbestedingstrajecten, aansprakelijkstellingen, handhavingsactiviteiten en het verwerken van persoonsgegevens bij gegevensuitwisselingen en samenwerkingsverbanden. Naast de AVG zullen ook de Wet SUWI, Wet politiegegevens en (toekomstige) Europese verordeningen een rol kunnen spelen in de vraagstukken.

Tevens krijg je de kans om mee te denken over strategische vraagstukken rond gegevensbescherming en je te ontwikkelingen op meerdere rechtsterreinen.

Affiniteit met de Wet open overheid is een pré voor deze positie. Wij zetten je dan ook graag in voor de vaak omvangrijke en gecompliceerde Woo-verzoeken. Dit doe je samen met je collega’s van het Woo-team en in samenspraak met de afdelingen waar de gevraagde documenten zijn opgesteld. Je ondersteunt en adviseert bij de afhandeling van Woo-verzoeken, je inventariseert bij de betrokken afdeling de documenten, je beoordeelt welke documenten of delen van documenten openbaar kunnen worden gemaakt en je verzorgt het opstellen van besluiten. Je bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit en de tijdigheid van de besluitvorming. Ook kan het voorkomen dat je te maken krijgt met de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken rond Woo-besluiten.

Trefwoorden:

,