Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Provincie Gelderland
Locatie: Huissen
Adres: Arnhem, Gelderland, 6811 CG
Postcode: 6811CG

De functie

Als Operationeel Manager Buitendienst ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers van de rayons van de provincie. In de rayons werken ruim 40 medewerkers wegbeheer / weginspecteurs / coördinatoren die ervoor zorgen dat de wegen veilig en berijdbaar zijn en blijven. De medewerkers werken vanuit 5 basissteunpunten die verspreid liggen in de Provincie.

Je hebt de dagelijkse leiding en bent HR verantwoordelijk. Je stuurt op persoonlijke ontwikkeling, weet medewerkers te motiveren, stuurt op de resultaten van individuen en op die van het team als geheel. Je voert de goede gesprekken, begeleidt het ziekteverzuim en je behandelt zaken als verlof. Je hebt een visie op toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de huidige kerntaken. Je bent opdrachtgever voor projecten die gericht zijn op de bedrijfsvoering, facilitaire zaken en het (door-)ontwikkelen van de kerntaken.

Op elk basissteunpunt is een coördinator werkzaam. Hij plant en organiseert het dagelijkse werk van de medewerkers op de steunpunten.

De dagelijkse coördinatie van het werk vindt onder de verantwoordelijkheid van de coördinatoren wegbeheer/weginspecteurs plaats. Jij hebt hierin het totaaloverzicht, houdt de grote lijnen in zicht en stuurt op een uniform en gewenst resultaat. Je bent verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van de te leveren producten, rapporteert en informeert hierover.

Je hebt binnen je functie veel eigen verantwoordelijkheden en draagt zorg voor de aandacht voor en ontwikkeling van alle medewerkers op de basissteunpunten. Daarnaast stuur je op het eindresultaat. Je streeft hierin naar een uniforme manier van werken binnen AGW.

6 maanden – 24/32 uur – 0,67/0,89 FTE

Functie-eisen

  • Minimaal een afgeronde hbo opleiding in de richting van Civiele Techniek of Management of een vergelijkbare afgeronde hbo opleiding;
  • Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) in de functie van operationeel manager buitendienst;
  • Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) in een leidinggevende functie, waarbij er sprake was van HR-verantwoordelijkheid;
  • Ervaring met het aandachtsgebied operationeel wegverkeer, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
  • Ervaring met opdrachten/projecten waarbij zowel operationele als tactische als strategische vraagstukken aan de orde waren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waarbij graag specifiek de operationele en tactische en strategische vraagstukken beschrijven;
  • Minimaal 2 jaar ervaring bij of voor een provincie, gemeente of uitvoeringsorganisatie in een team coachende rol, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Bedrijfsprofiel

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Het wegennet van de provincie Gelderland verbindt de Randstad met het Ruhrgebied, Zwolle met Brabant en de Veluwe met de Ooijpolder. De provincie Gelderland zorgt ervoor dat dit netwerk met en tussen de Gelderse streken voor iedereen bereikbaar én veilig is. De medewerkers wegbeheer van de afdeling Beheer en Onderhoud spelen een belangrijke rol in het veilig en bereikbaar houden van de 1160 kilometer aan wegen, fietspaden en parallelwegen van de provincie.

De afdeling Beheer en Onderhoud (B&O) bestaat uit vier teams: Asset Beheer Wegen (ABW), Informatievoorziening Wegen (IVW), Strategie Bedrijfsvoering Wegen (SBW) en Asset Gebruik Wegen (AGW). Binnen het team Asset Gebruik Wegen hebben we twee onderdelen: de rayons Buitendienst en Quickservice. Jij bent de operationeel manager van de rayons Buitendienst.

De medewerkers van het team Asset Gebruik Wegen houden de veiligheid van ons wegennet in de gaten, monitoren (schouwen) de kwaliteit, coördineren de gladheidsbestrijding, verlenen vergunningen en houden hierop toezicht, handhaven bij illegale activiteiten, handelen meldingen en klachten af en ondersteunen bij calamiteiten.