Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Adres: Purmerend, Noord-Holland, 1441 DM
Postcode: 1441DM

De functie

Het project wordt in delen van de wijk steeds in 4 fases uitgevoerd. De fases die voor elk deel doorlopen worden zijn: (1) verkennen, (2) business case maken, (3) uitvoeren en (4) evalueren. Binnen het team gasvrij is behoefte aan een projectleider die in de uitvoering, processen en zaken aanstuurt en coördineert. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de inventarisaties (fase 1), de resultaten hiervan terugkoppelt aan de opdrachtgevers en vervolgens, binnen de kaders van de opdrachtgevers, de uitvoering (fase 3) en evaluatie (fase 4) aanstuurt.

Het totale team bestaat uit medewerkers van de gemeente, het warmtebedrijf en de woningcorporatie. Gezamenlijk maken jullie keuzes wat de beste manier is om het warmtenet de woning in te brengen. Dit gebeurt per woning, en is maatwerk binnen een nader te bepalen bandbreedte. Op basis hiervan wordt een gezamenlijke businesscase opgesteld (fase 2). Als deze businesscase vastgesteld is door de stuurgroep, krijg jij de opdracht het project verder uit te voeren binnen een vast te stellen mandaat door de Stuurgroep / Opdrachtgevers.

Je bent verantwoordelijk voor de voortgang, en koppelt regelmatig terug aan de opdrachtgevers en eventueel de stuurgroep middels voortgangsrapportages. Daarnaast ben je vertegenwoordiger van het project zowel intern als extern naar bewoners.

Het project gaat niet alleen over techniek, een belangrijker aspect is de communicatie. De communicatiemedewerkers van de respectievelijke organisaties vormen een werkgroep die functioneert onder jouw leiding.

Kortom, een spin in het web die een vertaalslag kan maken van een technisch vraagstuk naar de menselijke maat voor bewoners en binnen het team.

12 maanden – 24/28 – 0,67/0,78 FTE

Functie-eisen

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op het dossier aardgasvrij en/of energietransitie;
  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Projectmanagement in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsinstelling en/of woningcorporatie;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider bij een 80.000+ gemeente;
  • Werkervaring met de werkwijze van Netbeheerders, Warmteleveringsbedrijven of Woningcorporaties in het gasvrij maken van een wijk;
  • Werkervaring in projecten waarbij zowel de belangen van bewoners geborgd moeten worden in samenhang met de belangen van de samenwerkende partijen.

Bedrijfsprofiel

Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Purmerend is hard op weg om een gasvrije stad te worden. Met 75% van de stad al aangesloten op het warmtenetwerk van Stadsverwarming Purmerend (SVP). 60% van de warmte wordt duurzaam opgewekt met resthout.

In de eerste ronde van de proeftuinen aardgasvrije wijken (de PAW) heeft Purmerend een rijksbijdrage toegekend gekregen om enkele honderden woningen gasvrij te maken. Omdat bijna alle hoogbouw in Purmerend al is aangesloten op het warmtenet, zijn we in Purmerend aan grondgebonden woningen van grotendeels particulieren toe. Een echte uitdaging! Inmiddels zijn we goed op weg en zijn bijna 2 van de 4 wijkdelen gerealiseerd.

Het warmtebedrijf SVP, woningcorporatie Intermaris, netbeheerder Liander en gemeente Purmerend werken samen als partners aan deze proeftuin. We hebben besloten het project integraal aan te gaan sturen, met behulp van een overkoepelend projectleider.