Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Yacht
Locatie: Nederland
Adres: Capelle aan de IJssel , Zuid Holland, 2902
Postcode:

Bedrijfsomschrijving

Capelle aan den IJssel beweegt. Samen met ruim 67.000 Capellenaren werken we aan de

ontwikkeling en het beheer van onze stad. De maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, woningschaarste en armoede veranderen wat we zoeken in onze leefomgeving. Dat verandert onze stad. Veranderingen die van invloed zijn op de buitenruimte en het dagelijkse leven van onze Capellenaren.

Dit vraagt om een gemeentelijke organisatie die meebeweegt. Een organisatie die werkt voor én met al die Capellenaren. Een organisatie die met lef en daadkracht ideeën en initiatieven aanmoedigt. Als jij bij ons werkt aan de stad, dan kies je voor samenwerking. Staat de bereikbaarheid voor alle Capellenaren, de basis op orde en innovatie voorop. Vakmanschap en blijven ontwikkelen kenmerkt ons. Dit alles vraagt een transparante, integere en duurzame organisatie.

De afdeling Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het technische en maatschappelijke beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Enthousiaste en betrokken medewerkers bepalen de kwaliteit van de openbare ruimte en betrekken daarbij actief de Capelse bewoners. De afdeling Stadsbeheer bestaat uit een staf en drie units, de unit Project- en ingenieursbureau, de unit Uitvoering en de unit Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH).

Hoe ziet de unit VTH eruit?

Wij werken met ca. 45 enthousiaste medewerkers aan de veiligheid en het beheer van onze stad. We maken veel mogelijk in de stad, maar niet alles. Om de overlast voor een ieder zoveel mogelijk te beperken en ook de veiligheid te waarborgen, worden er vergunningen en ontheffingen verleend. Hierin kunnen voorschriften worden opgenomen om het gebruik van de publieke ruimte te reguleren. Daarnaast treden we handhavend op vanuit diverse teams. Binnen de unit tref je de volgende specialismen aan:

· Bouw- en Woningtoezicht (BWT); coördineert en handelt aanvragen omgevingsvergunningen voor bouwen en/of slopen af, controleert of volgens de verleende vergunning en het Bouwbesluit wordt gebouwd en treedt daarnaast op tegen illegale bouwwerken.

· Vergunningen APV en Bijzondere Wetten; voert de vergunningverlening voor bepaalde wetten en lokale regelgeving uit zoals de Alcoholwet, Wet op de kansspelen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Bomenverordening en Afvalstoffenverordening.

· Handhaving (BOA’s); is belast met toezicht en handhaving van landelijke wet- en regelgeving, de APV en Afvalstoffenverordening.De BOA’s treden zowel bestuurs- als strafrechtelijk op. Tevens is er een operationeel ondermijningsteam die is belast met de bestuurlijke aanpak ondermijning.

· Algemene zaken: ondersteunt de processen in de unit en bestaat uit diverse taken (beleidsmatig, juridisch en administratief).

Wil jij deel uitmaken van de unit VTH en herken je jezelf in onderstaand profiel en denk je in mogelijkheden? Dan komen wij graag met jou in contact.

Functieomschrijving

Als jij mee wilt bouwen, dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie op hoofdtaken

 • Implementeren van de Omgevingswet primair gericht op het vergunningen(beleid) vanuit een integrale benadering met de rest van het concern. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van werkprocessen, formats en input leveren voor beleid;
 • Implementeren van de Wet kwaliteitsborging en in dit kader komen tot heldere werkprocessen en/of werkinstructies;
 • Inhoudelijk input op beleid dan wel voor het optimaliseren van werkprocessen;
 • Inzet op verbetering van de samenwerking zowel intern binnen VTH en BWT als met de rest van de gemeente. De rol is dan met name gericht op het maken van werkafspraken ten aanzien van de inhoud/proces;
 • vergunningverlening binnen het team Bouw- en Woningtoezicht voor het doorlopen van zeer complexe (politiek bestuurlijk gevoelige) vergunningaanvragen en het vergunnen van bouwwerken;

· aanspreekpunt voor aanvragers en interne collega’s als sparringspartner op dossierniveau;

· voeren van vooroverleggen met aanvragers over de wensen en mogelijkheden omtrent hun aanvraag en advisering richting aanvragers met als doel tot een goed en volledige vergunningaanvraag te komen;

· intake van de aanvraag en beoordeling op volledigheid;

· vraagt in- en extern advies en is tevens contactpersoon voor deze interne en externe partijen;

· beoordeelt de aanvraag vergunning en bepaalt in overleg en op grond van de adviezen van de adviespartner onder welke voorwaarden deze kan worden verleend;

· stelt de vergunning of ontheffing op of wijst deze gemotiveerd af;

· verzending besluiten en bijbehorende administratieve afhandeling;

· voert bezwaarprocedures en biedt ondersteuning bij beroepsprocedures.

Functie-eisen

Wie ben je en wat neem je mee?

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Opleidingen ABW1 en eventueel ABW2.
 • Specifieke kennis van wet- en regelgeving zoals Bouwbesluit, Wabo (Omgevingswet), Awb en bestemmingsplannen.
 • Zeer ervaren op het gebied van bouw- en woningtoezicht.
 • Bekend zijn met en interesse hebben in maatschappelijke vraagstukken.
 • Veranderingsgezinde en verbindende teamspeler.
 • Je bent communicatief sterk en klantgericht.
 • Werkt niet slechts regel geleid en proceduregericht, maar werkt omgevingsbewust, is doelgericht, biedt maatwerk waar dit kan, pakt door waar dit moet, is flexibel, creatief en oplossingsgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Schaal 10

Rubriek:

Trefwoorden:

,