Klik hier voor meer Informatie

Salaris: euro
Werkgever: Eliquo
Locatie: Barneveld
Adres: Barneveld
Postcode:

Als Disciplineleider Elektrotechniek en Procesautomatisering ben jij verantwoordelijk voor de vertaling van het ontwerp van een nieuwe zuiveringsinstallatie van P&ID (Process and Instrumentation Diagram) naar een integraal en uitgewerkt elektrotechnisch ontwerp. Hierbij ben je de spin in het web voor jouw vakdiscipline en let je ook goed op de raakvlakken met de andere projectdisciplines. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project maak je zelf het ontwerp of werk je samen met een team van elektrotechnische ontwerpers en tekenaars. Door jouw expertise weet je exact waar de risico’s zich kunnen voordoen en blijf je uitkijken naar het eindresultaat. Tijdens de realisatie van jouw ontwerp op projectlocatie blijf je betrokken als vraagbaak en ben je nauw betrokken bij het testen en inbedrijfstellen.

Projecten waaraan jij zult gaan werken zijn bijvoorbeeld installaties voor het verwijderen van medicijnresten uit stedelijk afvalwater, de uitbreiding en/of nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor een stad of de realisatie van een energie- en grondstoffenfabrieken voor de verwerking van rioolslib. Je werkt dus direct aan projecten met grote maatschappelijke relevantie.

Trefwoorden:

,